Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Reise med CF

Reise med CF

Å reise med CF går helt fint hvis man er godt forberedt. Her er en liten liste over ting å huske på - helst i god tid før reisen. Vær også oppmerksom på den lokale bakteriefloraen. Se også nyttige videoer nederst på siden. Oppdatert per mai 2019.

 

Start med å lese om medisiner på utenlandsreise hos helsenorge.no 

Nedenfor gir vi litt flere detaljer om ting å huske på.

1.  Hvis du skal fly
Anti-terrorreguleringene som kom inn i luftfarten etter 2006, krever at man er godt forberedt og kan dokumentere hvorfor man vil ha med seg medisiner og tilbehør inn i kabinen. Ha derfor alltid den flerspråklige medikamentlisten/attesten lett tilgjengelig i håndveske/bagasje, se neste punkt.

2. Legeerklæring og medisinliste
Legeerklæringen må være på engelsk, og må være skrevet på legens/sykehusets papir, og være stemplet og underskrevet. Om du skal til land med dårlige engelskkunnskaper, sørg for å få attester og medikamentliste oversatt til lokalt språk. Husk dato. 
Det må fremgå tydelig av attesten at CF er en kronisk og livstruende sykdom, og at det er nødvendig med kontinuerlig/daglig behandling med de angitte medikamenter.

Medisinlisten må våre på engelsk, og gi informasjon om sykdommer og medisiner med virkestoffer og doseringer. Husk også å føre opp apparatur som for eksempel inhalasjonsapparater (ta med produsent og modell).
Det er særdeles viktig å føre opp sprøyter og kanyler på en slik måte at kontrollpersonalet på flyplassen forstår hva disse skal brukes til. Kontrollpersonalet på de ulike flyplassene har i realiteten litt ulike vurderingskriterier og terskler for hva de tillater om bord, så selv med attest er man ikke alltid garantert å få med seg alt om bord, spesielt gjelder dette sprøyter/kanyler.
Husk også at reseptfrie medikamenter (paracet, ibux ol) må tas med på medikamentattesten. Noen medikamenter klassifiseres om narkotika (f.eks sterke smertestillende), da gjelder spesielle regler som det er viktig å sette seg inn i, se helsenorge.no-linken for mer informasjon, og punkt 8.

 

3. Ha papirer PÅ deg

Det kan være lurt å ha medisinliste og kontaktinfo til din lege PÅ kroppen (alltid ha det med deg).

4. Bestill og hent medisiner/utstyr på apoteket/sentral i god tid
Ofte må apotek eller behandlingshjelpemiddelsentral bestille tingene du trenger fordi de ikke har det på lager. Dette tar tid - så start i god tid.

5. Originalemballasje og/eller resept
Medisinene må være i originalemballasje med etikettene på. Ta med kopi av reseptene dine. Ta alltid med mer medisiner enn du behøver, du vet aldri om hjemreisen blir utsatt på grunn av streik eller andre uforutsette hendelser. 

6. Fordel medisinene
Ta med deg dobbelt, fullt sett medikamenter (husk all apparatur i håndbagasjen):

  • ett sett i håndbagasjen
  • ett sett i bagasjen du sender inn i flyets bagasjerom/sjekker inn. 

Medisinene må være i originalforpakning.

7. Medisiner og oppbevaringstemperatur 

Enkelte medisiner må oppbevares under kontrollerte temperaturforhold; for eksempel tåler insulin ikke å ligge i flyets bagasjerom pga fare for frost, mens f.eks Tobi ikke må oppbevares utenfor kjøleskap. Creon tåler ikke for høy varme, da kan de smelte og miste sin effekt. Sjekk derfor nøye hvilke temperaturer medisinene dine tåler, og sørg for riktig temperatur både under reisen og på reisemålet. Til insulinpenner finnes egne kjølemapper, søk på google eller se denne.

 

8. Medikamenter som klassifiseres som narkotika
Om man må ha med seg sterke smertestillende midler, må man sjekke om man trenger en såkalt Schengen-attest - hør med lege eller apotek. Det er også litt ulike regler for hvor stor mengde av slike medisiner du har lov til å ta med INN i landet (utenlandske reisemål). 

 

9. Europeisk helsetrygdekort
Ta med europeisk helsetrygdekort som dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Søk om europeisk helsetrygdekort her.

10. Salttabletter
Skal du til et varmt land, ta med deg salttabletter som erstatter salttapet som oppstår når du svetter. Salttabletter får du kjøpt på apoteket. Drikk mye!

11. Oksygen
Skal du ha med oksygen, sjekk med flyselskapet hvilke regler som gjelder - helst to måneder før du skal reise! Ta gjerne kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose hvis du har spørsmål om oksygen, de kan rettlede deg til helsepersonell med særkunnskap om lungefunksjon og flyreiser.

12. God reiseforsikring
Sist, men ikke minst; en god reiseforsikring. Sjekk også at den faktisk dekker sykdom/forverrelse ved kronisk sykdom. Om nødvendig, skaff en legeattest på forhånd om at du og CF'n din er "friske" nok til å reise.

14. Les anbefalinger for reise ved CF

 

15. Lokal bakterieflora, antibiotikasresistens og vaksinedekning

Lokal bakterieflora kan gi velkjente ferieproblemer som magesjau. Et større problem er at enkelte land har store problemer med antibiotikaresistente bakterier, noe denne oversikten fra VG (sommer 2015) viser, mer oppdatert og søkbart kart (engelsk) her. En tredje utfordring er vaksinedekning og smittsomme folkesykdommer. Ta dine hygieneforhåndsregler, vær nøye med håndvask, raus med antibac'en og vurdér egen form og risiko. Se også vår artikkel CF og vaksiner. 

 

Videoer

 

Annen nyttig info:

 

God tur!

Oppdatert per mai 2019

Skrevet av Sharon Gibsztein, NFCF 

 


Se også våre nyhetssaker om Reise med CF

Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Viatris Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen