Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Antibiotika: Rasjonering på Meropenem (Meronem)


medikamentnytt, behandling
23.08.2015
Sharon Gibsztein

Olav Trond Storrosten foto Kari Oliv

Myndigheter og sykehus over hele landet har innført rasjonering på Meronem. Dette antibiotikumet er vanlig å bruke til intravenøs behandling av pseudomonas aeruginosa-infeksjon ved cystisk fibrose. CF-lege Olav-Trond Storrøsten gir råd til pasienter og behandlere. Storrøsten er leder ved Norsk senter for cystisk fibrose. Foto: Kari Oliv Vedvik

 

Rasjoneringen skyldes at Statens legemiddelverk har innført handelsstopp på Meropenem fra Hospira. Årsaken er at en av Hospiras kinesiske underleverandører sannsynligvis har begått svindel med råvarene som brukes i legemiddelet. Det vil derfor være mangel på Meronem noen måneder fremover. Se også omtale hos nrk.no eller dagensmedisin.no.

Olav-Trond Storrøsten (bildet), leder ved Norsk senter for cystisk fibrose, NSCF, og som også er CF-lege, orienterer om hvordan rasjoneringen vil slå ut for pasienter med cystisk fibrose og kronisk pseudomonas aeruginosa-infeksjon:

 

Alternative antibiotikatyper

Meropenem (Meronem) er et anibiotikum som bare kan gis intravenøst. Ved cystisk fibrose er den viktigste indikasjonen kronisk infeksjon med pseudomonas aeruginosa i lunger. Det finnes alternativer innen samme antibiotikagruppe, men også andre antibiotika med effekt på de aktuelle mikrobene.

 

Mangel til november 2015

Det er - som kjent fra informasjon fra Statens Legemiddelverk og øvrig pressomtale (se linker lenger opp i teksten) - oppstått leveringsvanskeligheter for meropenem. Leverandøren opplyser at dette kanskje ikke vil være normalisert før i november 2015.

 

Individuelle vurderinger på medisinsk grunnlag

I mellomtiden er det etablert rasjoneringsordning ved Oslo universitetssykehus - og den medisinske indikasjon for bruk av meropenem vil i hvert enkelt tilfelle bli vurdert. Lageret er antatt å rekke 2 uker. Cystisk fibrosepasienter vil bli vurdert på medisinsk grunnlag opp mot andre pasienter som trenger medikamentet.

I de aller fleste tilfelle vil det være mulig å finne gode alternativer. Dette blir vurdert individuelt.

 

Behandlere - ta kontakt med NSCF for råd

Andre sykehus i landet kan ønske å diskutere alternativ antibiotikabehandling i perioden med leveringsvansker for meropenem. Leger ved Norsk senter for cystisk fibrose og for øvrig i OUS vil gjerne bistå i slike spørsmål.

 

Pasienter - vær forberedt

Så langt Olav-Trond Storrøsten. Vi i cfnorge.no minner om at det er behandlende lege som har det medisinske ansvaret for behandlingen, men at pasienten skal informeres og tas med på råd. I dette tilfellet kan pasienten hjelpe legen ved å være forberedt på at behandling kan måtte bli noen annerledes enn det man eventuelt er vant til.

 

 


Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen